Systemy realizacji inwestycji – jakie są rodzaje i który najlepiej wybrać?

Systemy realizacji inwestycji – jakie są rodzaje i który najlepiej wybrać?

Planując nową inwestycję należy wziąć pod uwagę wiele czynników, jak jej finansowanie, miejsce powstania czy przygotowanie całego projektu budowlanego. Równie ważnym aspektem jest wybór odpowiedniego systemu realizacji inwestycji. Masz w planach nową inwestycję? Sprawdź rodzaje systemów jej realizacji i wybierz najlepszą!

Rodzaje systemu realizacji inwestycji

Obecnie na rynku budowlanym jest szereg systemów realizacji inwestycji budowlanych. Na wybór jednego z nich wszystkich składa się wiele czynników. Najważniejsze z nich to:

 • rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej
 • rodzaj posiadanego kapitału
 • poziom doświadczenia w prowadzeniu inwestycji budowlanych

Wyróżnia się cztery główne typy realizacji inwestycji:

 • Generalny wykonawca (system tradycyjny) – oferuje go większośc firm zarządzających inwestycjami. Polega on na wyborze uczestników procesu budowlanego – projektantów, generalnego wykonawcy itd. Jego zaletą jest otrzymanie jednej, ryczałtowej ceny na cały projekt i gwarancja na całość wykonanej pracy – i to przed przystąpieniem do niej! Aby jednak móc z niego skorzystać trzeba posiadać kompletny projekt budowlany-przetargowy. Ponadto, w przypadku wykonywania prac inwestorskich nieokreślonych na samym początku inwestycji inwestor jest uzależniony od wykonawcy generalnego.
 • Construction Management (System Pakietowy-zaprojektuj i wykonaj/pod klucz) – w tym przypadku cała inwestycja realizowana jest zgodnie z planem opracowanym przez zarządzającego (Construction Manager). Polega on on na podzieleniu projektu na części i poszczególne ich “sprzedawane” specjalistycznym wykonawcom. Największą zaletą tego systemu jest brak obowiązkowego posiadania kompletnego projektu budowlano-przetargowego. Zarządzający ma także możliwość wprowadzenia różnych zmian do projektu z kontrolowanym i ograniczonym wpływem na czas realizacji i jej cenę. Construction Manager sam uzgadnia z klientem harmonogram, budżet, sposób realizacji oraz wybór podwykonawców inwestycji.
 • Project Management (inwestor zastępczy) – w tym systemie ma swój udział inwestor zastępczy. Kontroluje on pracę generalnego wykonawcy i odpowiada za to, aby projekt został ukończony zgodnie z założony budżetem i w określonym terminie.
 • Management Contracting (zarządzanie wykonawstwem) – jest to opcja, w której wykonawca zarządzający przejmuje całą odpowiedzialność i ryzyko. Inwestor natomiast, posiada możliwość bezpośredniego kontrolowania procesu inwestycyjnego. System ten gwarantuje inwestorowi uzyskanie satysfakcjonujących cen za roboty budowlane. 

Szukasz dodatkowych informacji – odwiedź Bazę Wiedzy firmy Atutor Integracja Cyfrowa

Jak ma się proces inwestycyjny do polskiego prawa?

Proces inwestycyjny jest ściśle uregulowany w polskim prawie, a dokładniej w Prawie budowlanym. Podstawowe akty prawne porządkujące proces inwestycyjny to ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawa budowlanego oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto planując inwestycje ważne są również:

 • Prawo ochrony środowiska uchwalone przez Prezesa Rady Ministrów dnia 27 kwietnia 2001 roku,
 • Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku,
 • Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku,
 • Ustawa o ochronie przyrody oraz prawo wodne,
 • Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • Prawo energetyczne,
 • Prawo geologiczne i górnicze.

Planowanie inwestycji nie jest łatwą sprawą. Nie tylko trzeba wybrać odpowiedni system realizacji inwestycji i zapoznać się szczegółowo z prawem, ale również warto pomyśleć nad zarządzaniem dokumentacją techniczną. Pozwoli ona na łatwiejszy przepływ pracy między poszczególnymi działami, inwestorami, wykonawcami i biurami projektowymi. Więcej na temat dokumentacji technicznej dowiesz się na stronie ATUTORA, firmy specjalizującej się w  optymalizacji procesów dotyczących dokumentacji.