ETF SP500 – fundusz pozwalający długoterminowo inwestować na nowojorskiej giełdzie

ETF SP500 – fundusz pozwalający długoterminowo inwestować na nowojorskiej giełdzie

Chcąc długoterminowo inwestować w akcje można nie tylko kupować je bezpośrednio, ale nabywać je również poprzez ETF-y oparte na stabilnych indeksach. Przykładem może być amerykański indeks SP500, który można naśladować poprzez ETF SP500. Jak działają tego typu fundusze w praktyce? Jak w nie inwestować? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Działanie ETF-ów na przykładzie ETF SP500

ETF-y to fundusze inwestycyjne pozwalające inwestować w akcje spółek bez ich bezpośredniego zakupu. W efekcie chcąc inwestować w akcje największych amerykańskich spółek giełdowych nie ma konieczności ich bezpośredniego zakupu, ponieważ można to czynić poprzez ETF SP500. Jest to bowiem specjalny rodzaj funduszu inwestycyjnego, którego celem nie jest uzyskanie możliwie najwyższej stopy zwrotu, ale wierne naśladowanie instrumentu bazowego, którym jest w tym przypadku amerykański indeks SP500 tworzony przez 500 tamtejszych przedsiębiorstw o największej kapitalizacji. Jak wygląda to w praktyce? Otóż, ETF SP500 składa się z akcji dokładnie tych samych spółek, które tworzą indeks SP500. W efekcie każda zmiana wartości indeksu powoduje taką samą zmianę wartości jednostek uczestnictwa ETF-u SP500.

Jak inwestować w ETF SP500?

Niezależnie od tego, czy chcemy zacząć inwestować w ETF SP500, czy inne tego typu fundusze konieczne jest posiadanie rachunku maklerskiego, który umożliwi zakup oraz przechowywanie jednostek uczestnictwa. Konto tego typu otwiera się u brokera, który jest pośrednikiem pomiędzy giełdą, a inwestorem. Obecnie większość tego typu podmiotów działa online, co sprawia, że zarówno otwarcie konta maklerskiego, jak i samo inwestowanie jest nie tylko wygodne, ale nie wymaga również wychodzenia z domu. Pierwsze inwestycje można przeprowadzić po zasileniu własnego konta, którego można dokonać w formie przelewu z rachunku osobistego. Istotną kwestią jest oczywiście wybór odpowiedniego brokera, ponieważ przekłada się on na wiele różnych kwestii. Co wziąć pod uwagę przy jego dokonywaniu? Informacje na ten temat znajdują się w artykule przybliżającym tajniki procesu wyboru brokera.

Dlaczego warto inwestować w ETF-y?

Inwestowanie w ETFy, w tym również w ETF SP500 staje się w Polsce coraz bardziej popularne, co wynika nie tylko z wysokiej dostępności tego typu funduszy. Istotne w tym przypadku jest bowiem to, że ETF-y doskonale sprawdzają się w przypadku inwestowania długoterminowego umożliwiając inwestorom osiąganie stabilnych zysków. Jest to możliwe, ponieważ indeksy giełdowe z reguły rosną w długoterminowej perspektywie, a co za tym idzie ich odwzorowywanie może być znacznie bardziej korzystne niż próby samodzielnego pokonania rynku. Za inwestowaniem w ETF-y przemawiają także niskie opłaty za zarządzanie, co wynika z faktu, że jest to zarządzanie pasywne. Osoby odpowiedzialne za zarządzenie tego typu funduszem nie muszą bowiem przeprowadzać wielu transakcji, co wynika z faktu, że indeksy giełdowe są z reguły stabilne.

Podsumowując należy stwierdzić, że zakup jednostek uczestnictwa ETF-u SP500 to rozwiązanie polecane inwestorom, którzy chcąc inwestować na amerykańskiej giełdzie, ale nie chcą kupować akcji bezpośrednio. Inwestując w ETF ograniczają ryzyko oraz maksymalizują szanse na wysokie zyski.